Produkter til bekjempelse

Bekjempelse av skjeggkre deles opp i 3 faser:

Kartlegging er viktig for å fastslå hvilke deler av bygget det er aktivitet, hvor stort problemet er og hvor lenge skjeggkreene har vært der. Kartlegging er grunnlaget for hva som igangsettes av tiltak, i kombinasjon med andre faktorer. Er det for eksempel en enebolig eller er det et borettslag? Bekjempelsestiltak kan være med og uten bruk av insektmidler og ofte i kombinasjon for best resultat. Etterkontroll gjennomføres for å måle om utførte tiltak har medført ønsket resultat. Det er nylig lansert et lokkemiddel som øker fangst av skjeggkre i limfeller og teip som benyttes effektivt i alle faser ved en bekjempelse.

For bredt utvalg av skjeggkre produkter til kartlegging, tiltak og etterkontroll finner man på www.skadedyrbutikken.no.

Få hjelp

SkadedyrButikken AS
Tlf.: 40 60 11 11

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.