Tiltak

Hvordan redusere bestanden av skjeggkre?

Etter mye forskning på bekjempelse av skjeggkre av Folkehelseinstituttet, så har man funnet metoder og midler som reduserer skjeggkre ned til et akseptabelt nivå. Bekjempelse utføres primært med forgiftet åte - som kun er godkjent for profesjonelle skadedyrselskaper. Og så er målet videre å beholde aktiviteten nede. Resmitte vil også være et løpende problem, altså at man etter bekjempelse får inn nye skjeggkre. Hva som er et akseptabelt nivå vil variere fra person til person og fra sted til sted, men det er utarbeidet noen standarder på hva som er akseptabel tolleransegrense. Feks vil akseptabelt nivå på et hotell være tilnærmet null og på et sykehus være null. Se de siste råd om hvordan holde bestanden nede fra Kenneth Ervik, skadesjef i Nokas Skadedyrkontroll (09.10.2018). LES HER. 

Den beste metodikken i dag er punktbekjempelse med åte, men denne type behandling kan kun gjennomføres av skadedyrselskaper. Les mer om resultater fra feltundersøkelser her: 

Åtebekjempelse av skjeggkre i ulike lokaler

Bekjempelsesmetodikken anbefalt av Folkehelseinstituttet og fagrådet i forskningsprosjektet på skjeggkre er 2 punktbehandlinger med åte: 

Skjeggkre kan bekjempes effektivt og sikkert

I boligselskaper må det gjøres bygningsovergripende tiltak (tiltak i alle enhetene samtidig) for å oppnå et vellykket resultat. Og man må regne med å gjøre jevnlige tiltak for å holde bestanden nede. Tar bestanden seg opp igjen, må det en ny runde med punktbehandling med åte. 

Grundig rengjøring og fjerning av alternative næringskilder
Det er viktig at det rengjøres meget bra før igangsettelse av tiltak, det betyr å dra ut komfyr, under kjøkkenbenker, skuffer og skap med mat, med mer. Man kan med fordel tette sprekker og åpninger i skuffer og skap. Ved tetting anbefaler vi CT1 som er 100% fri for farlige flyktige organiske forbindelser og godkjent av NAAF. Alt av næringskilder som inneholder karbohydrater og proteiner må vekk.

Tette plastbeholdere som hindrer skjeggkre næringstilgang

Mat i skuffer og skap skal plasseres i lukkete plastbeholdere eller lignende. Lokket på beholderen for matavfallet må være lukket og vær oppmerksom på søl/matrester rundt dette området. Næringskilder kan også være hudceller som inneholder protein. Daglig mister et menneske flere milliarder små biter hudrester, så dette må også fjernes og jevnlig vedlikeholdes (se mekanisk bekjempning). 

Sanitasjon (fjerne elementer som gjør at skjeggkre trives) 
Gode leveforhold og andre næringskilder som cellulose må fjernes/reduseres. Skjeggkre trives skjult, på mørke steder, gjerne litt varmt (fra 20 til 26°C) og fuktig (ca. 55-85% RH) - men i kjønnsmoden alder er de ikke avhengig av fukt (slik sølvkre er). Å identifisere og fjerne fuktkilder, herunder lukftfuktigheten - er helt nødvendig om man skal lykkes (for eksempel i dusjhjørne). Egg og nymfer vil ikke overleve tørre forhold over litt tid, i værste fall stopper utviklingsprosessen opp. I boder og lager bør alt plasseres opp fra gulvet, settes inn i hyller, etc (på hyller kan man monterer skjeggkre limteip for å hindre skjeggkre å klatre opp). Skjeggkre kan leve av cellulose og omdanne dette til energi, så alt av papp og papir anbefales lagret i tette beholdere. Sprekker, rør- og kabelgjennomføringer samt andre hulrom skal tettes for å begrense bevegelsesfriheten og fjerne skjulesteder. Det er spesielt viktig i leiligheter og rekkehus som har tilstøtende enheter over, under eller ved siden av for å hindre spredning. Ved tetting anbefaler vi bruk av CT1 Produktet forholder seg elastisk (sprekker ikke opp) og anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund til innvendig bruk. For å finne spredningsveier kan det utføres en tetthetskontroll mellom enhetene. 

Mekanisk bekjemping
Støvsuging bør alltid være en del av flere tiltak og kan være til hjelp for å redusere bestanden. Ved gjentatt grundig støvsuging (spesielt rundt lister, dørterskler, sprekker og hulrom) vil man kunne fjerne voksne individer og nymfer, og på grunn av skjeggkreets lange utviklingstid fra egg til kjønnsmodent individ være et tiltak for å holde bestanden nede (anbefalt hver fjerde dag). Støvsuging vil ikke være tilstrekkelig for å utrydde bestanden permanent, siden enkeltindivider vil stikke seg unna. Støvsuging fjerner også næringskilder (karbohydrater og proteiner), noe som kan være med å holde bestanden nede, samt at ved lite alternative næringskilder vil feller med lokkemiddel ha en bedre effekt.

På næring - og offentlige bygg der det oftest (tørr)vaskes, er også støvsuging et viktig tiltak. Støvsuger fungerer med undertrykk og får med seg skjeggkre, noe ikke vasking gjør. Egen støvsuger til dette arbeidet kan anbefales, se eksempel på ryggstøvsuger her. 

Etter at man har støvsugd må man sørge for at skjeggkre i støvsugerposen ikke sprer seg igjen. Insektene dør dersom man for eksempel plasserer støvsugerposen ett døgn i dypfryser.

Limfeller, limremser og limteip
Feller benyttes under hele bekjempelsen. Systematisk bruk vil bidra til kartlegging av omfanget, redusere bestanden, samt gi en indikasjon på resultat av tiltak og populasjonsutviklingen over tid. Massefangst ved utsetting av mange limfeller, limremser eller limrull er et giftfritt og bra tiltak. I kombinasjon med lokkemiddel øker fangstraten betraktelig, forskning viser opp til 300%. Skjeggkre Limrull har vist seg mest effektivt, men logisk da den dekker størst arial. Men alle produkter har sine fordeler og ulemper. Bruk av limrull og limremser åpent i beboelsesrom der det er barn eller dyr, kan bli uheldig da limet er veldig klissete og kan feste seg på barn og dyr. Der dette er et problem anbefales bruk av limfeller, for eksempel i barnehager og offentlige bygg.  Limfeller har et "tak" som beskytter limet. Alternativt kan PestBoard monteres (se mer informasjon under).Fordelen med limremser og limrull er at de kan monteres på gulv, vegger, tak, ventilasjonskananaler, opp under trappetrinn, skap, med mer. Det observeres at det fanges mer skjeggkre i limfeller og limteip om det er lite med menneskelig aktivitet (stille) i bygningen. Så å sette ut limfeller og limrull når man skal reise bort på ferie vil øke fangsten av insektene, sammen med å fjerne lyskilder (trekke for gardiner) og beholde temperaturen mellom 20 til 26°C. 

Lokkemiddel 
Det mange ikke vet er at døde skjeggkre er et godt lokkemiddel til å ha i limfeller, limremser og limteip. Skjeggkre er kanibaler og spiser hverandre. Så fanger du skjeggkre eller finner døde skjeggkre, legg dem i fellene eller limteipen. Det er nå utviklet effektive lokkemidler som øker fangsten i fellene betraktelig. Lokkemiddelet får en "dobbelt effekt" da det først tiltrekker seg skjeggkre i alle stadier. Så vil lokkemiddelet og døde skjeggkre i fellene i kombinasjon tiltrekke seg ytterligere med skjeggkre. Mer informasjon om lokkemiddel. TRYKK HER.

Insektmidler
Karbohydrat-, sukkerholdig- eller proteinrik åte tilsatt gift vil kunne ta knekken på individer og bidra til å redusere problemet vesentlig. Denne metodikken er den som er anbefalt, men må utføres av skadedyrselskaper. Forskning viser at det fortsatt en del utfordringer som må løses, spesielt i leiligheter med tilstøtende enheter der det ikke blir utført tiltak. Byggetekniske løsninger der tilrettelegging for bekjempelsestiltak kan bli nødvendig og en del av fremtidens løsninger, eksempler på dette er bruk av Deco PestBoard. 

I spesielt problematiske situasjoner, eller der man ønsker en rask visuell nedgang av aktivitet kan sprøytemidler benyttes kontrollert. Kjemisk behandling brukes kun for å slå ned store bestander, og det er da viktig at man kun behandler i, samt rundt insektenes skjulesteder. Oversikt over insektmidler som kan brukes til bekjempelse av skjeggkre HER. Kombineres da med bruk av feller eller limrull. For mindre eksponering og lengre holdbarhet av kjemisk behandling gjøres det ofte tiltak bak lister. Da ikke disse tiltakene utrydder skjeggkre 100%, så må det ofte gjentas over tid og da kan lister som PestBoard være praktisk ved sprøyting eller bruk av åte. Gjentatt bruk av sprøytemidler over tid er ikke å anbefale fordi dette kan gi mennesker og kjæledyr vedvarende eksponering for midlenes skadelige stoffer, spesielt der det er mye støv. 

Varmebehandling
Skjeggkre dør hvis de utsettes for temperaturer mellom 40 og 50°C. Punktoppvarming med tørrdamp (profesjonelt produkt) er derfor en måte å redusere bestanden av skjeggkre. Benyttes for lokal oppvarming av lister, dørtersksler og rundt sprekker der skjeggkre ofte skjuler seg. Punktoppvarming gir ikke noe varmebehandling inn i konstruksjonen. 

Varmebehandling av hele boliger vil være krevende. Å bli kvitt skjeggkre helt med denne metoden vil trolig ikke fungere da skjeggkre er veldig mobile og beveger inne i vegger, isolasjon, i luftekanaler inne i vegger, i kjeller, på loft og mellom gulv og tak. Varmebehandling bør derfor inkludere måling av temperaturer på steder der det kan være vanskelig å oppnå høy nok temperatur. En slik varmebehandling vil også bli et kost/nyttespørsmål. Forsikringsselskaper dekker ikke varmebehandling grunnet kostnader i forhold til effekt/garanti. 

Dersom man skal behandle større mengde bagasje, innbo eller skal flytte gjenstander som man mistenker har skjeggkre, kan disse varmebehandles. Skjeggkre vil for eksempel dø etter få timer ved 50 °C i badstue. Husk at det kan ta lang tid før store og kompakte gjenstander er gjennomvarme. Ved varmebehandling av en koffert eller bag, kan for eksempel det benyttes en hårføner. 

Kuldebehandling
Dårlig overlevelse ved lave temperaturer byr på en mulighet i Norge. Nedkjøling av rom på vinterstid har potensiale til å begrense bestanden, men kuldetoleranse er foreløpig lite studert hos denne arten. Problemet i et bolighus vil være å komme ned til -18 °C inne i konstruksjoner. Kuldebehandling av bagasje og mindre gjenstander kan gjøres i en dypfryser, der det vil holde med noen timer behandling i -18 °C

Dersom man skal  behandle større mengde bagasje, innbo eller flytte gjenstander som man mistenker har skjeggkre, kan disse kuldebehandles i frysecontainere. Skjeggkre vil for eksempel dø etter få timer ved -18 °C. Husk at det kan ta lang tid før store og kompakte gjenstander er gjennomkalde. Skadedyrselskaper som f.eks Rentokil eller Nokas Skadedyrkontroll har frysecontainere som går ned til -40 °C, slik at denne prosessen går raskere. For profesjonell hjelp eller leie av plass i frysecontainer/fryserom.

Tetting
Tetting av sprekker og typiske gjemmesteder for skjeggkre er en viktig del av bekjempelsen og anbefales av Folkehelseinstituttet, basert på forskning. Det bør gjennomføres tetting av sprekker, rør- og kabelgjennomføringer, samt inn mot tilstøtende enheter for å begrense bevegelsesfriheten til insektene. Da alle tettetiltak foregår inne i boligen anbefaler vi CT1 som er et unikt tetteprodukt godkjent av Norges Astma- og Allergiforbund.  

Når det kommer til borettslag og sameier er det faglig enighet at det skal tettes mot tilstøtende enheter/leiligheter. Dette for å hindre spredning fra tilstøtende enheter og andre veien. Ved tetting av mindre sprekker og hulrom anbefales bruk av CT1 Det er til liten nytte å bare utføre tiltak i egen leilighet, uten å tette - om nye skjeggkre kommer inn fra tilstøtende enheter. Derfor anbefales det i borettslag, sameier, overnattingssteder og kontorbygg at tiltak samkjøres. For å oppnå en god bekjempelse må man derfor gjennomføre tiltak som stanser eller sterkt begrenser bevegelsesmuligheten for skjeggkre mellom enhetene. Tiltak må derfor omfatte en kartlegging av utettheter mellom enhetene. Dette kan gjøres ved å tetthetsmåle enhetene for å avklarere hvor eventuelle utettheter er og deretter gjennomføre nødvendige tettetiltak.   

Tetthetskontroll 

Omega Akerholdt er det største uavhengige selskapet i Norge innenfor tetthetskontroll og termografering. Selskapet har utført flere jobber med tetthetskontroll i forbindelse med skjeggkre saker. For mer informasjon, trykk her. 

Ofte tar kunder opp at sin enhet er en branncelle - så det er hlet tett mot tilstøtende enheter. At det bygges (brannceller) slik at det skal forhindre spredning av brann og branngasser til andre brannceller den tid som er nødvendig for rømning og redning, betyr ikke at det er lufttett mellom enhetene. Skjeggkre i tidlig nymfestadiet er små, bare noen få milimeter lange og kommer seg igjennom mindre utettheter. 

Eksempel på brannceller

Skjeggkrefri sone 
Mange er redde for å få overført skjeggkre til andre og lurer på hvordan de skal håndtere sko, jakker, vesker, sekker, med mer. Her er det viktig at man ikke lar skjeggkre gå "helt i hodet" og ødelegger livskvaliteten helt. Noen enkle forebyggende rutiner er greit. For mange kan en skjeggkrefri sone være en god løsning. Skjeggkre kan ikke fly eller hoppe. Så om man drar en kommode, skap eller en hylle vekk fra veggen, sikrer bena under med skjeggkre limremsereller ClimbUp feller så vil ikke skjeggkre klare å klatre opp/komme til. Tetting kan også bidra til skjeggkrefri soner. 

Andre tiltak
Løpende vurderes alternative tiltak og følgende er vurdert:

Oppsummering for best resultat
Det er kombinasjoner av flere tiltak og hyppig oppfølging (etterkontroll) som gir de beste resultatene i kampen mot skjeggkre. 

For produkter til tiltak se www.skadedyrbutikken.no 

For råd og veiledning ta kontakt med oss på tlf. 40 60 11 11 eller e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Få hjelp

SkadedyrButikken AS
Tlf.: 40 60 11 11

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.