Profesjonell bekjempelse

VIKTIG INFORMASJON! Noen ganger dukker det opp useriøse selskaper eller produkter og som tilbyr "mirakel" kurer for å løse problemer. Vi får en rekke henvendelser på produktet BioVir. Dette produktet er testet ut av Folkehelseinstituttet, avdeling for skadedyr og anbefales ikke som et produkt i bekjempelse av skjeggkre. 

Les mer om useriøse aktører i artikkel fra Hus & Bolig: Falske løfter om utryddelse

For å oppnå et effektivt og vellykket resultat ved bekjempelse av skjeggkre må det utføres av et skadedyrselskap. Årsaken er at åten som brukes kun er godkjent til profesjonelt bruk.

Info fra Folkehelseinstituttet

Metodikken anbefalt av Folkehelseinstituttet og av fagrådet i forskningsprosjektet er punktbehandling med åte over 2 omganger. Dersom man ved 2 omganger ikke oppnår ønsket resultat kan ytterligere tiltak vurderes. Det vil være variasjoner på metodikk i forhold til enebolig, leilighet, boligselskap og næringslokaler. 

Skadedyrselskaper har også spesialproduserte frysecontainere som går ned mot -40 °C som benyttes ved kuldebehandling av bagasje og innbo. Dette er oftest aktuelt når noen skal flytte fra en leilighet der påvist skjeggkre. Ta kontakt med oss på e-post, og vi kan knytte deg opp mot et skadedyrselskap i nærheten av deg. 

Få hjelp

SkadedyrButikken AS
Tlf.: 40 60 11 11

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.