Nybygg (Bustadoppføringssaker)

Undersøkelser fra skadedyrbransjen viser at det er et overveiende flertall av bygninger infisert med skjeggkre som er 5 år eller yngre.

I de saker der det ikke er tilfelle, har det fleste bygg vært igjennom en større oppussing eller bygget på de siste 5 årene. Om det kommer inn med materialer, eller andre ting i forbindelse med oppussing, for eksempel hvitevarer, blir spekulasjon. 

Da skjeggkre har en lang utviklingstid vil man i de fleste nybygg eller ved oppussing ikke oppdage skjeggkre før det har gått 2-3 år. I starten vil mange tro det er sølvkre, noe som ikke er helt uvanlig i nybygg grunnet byggfukt. Etter en stund vil de som er rammet forstå at det er skjeggkre. 

Om et bygg blir levert med skjeggkre, blir det levert med en feil eller mangel etter Bustadoppføringsloven. Problemet er å bevise at bygget ble levert med skjeggkre og ikke ble med inn på flyttelasset. Altså, tid og skjeggkre sin utviklingstid er veldig viktig. Derfor anbefaler vi at det allerede i byggeprosessen utplasseres monitorfeller med lokkemiddel som kan gi beskjed om aktivitet. Ved å konstantere aktivitet av skjeggkre under byggeprosessen vil det være mulig å holde tilbake penger som tilsvarer bekjempelseskostnader og eventuelt verditap ved overtagelse.

Boligprodusentenes forening virker ikke akkurat imøtekommende når det kommer til skjeggkre.

Er du i en situasjon der du tror boligen ble levert med skjeggkre så anbefaler vi at følgende sjekkes: 
- Har entreprenør satt opp flere boliger der det er påvist skjeggkre? 

Det er ikke like mye grunnlag fra bustandoppføringssaker som man har med eierskiftesaker, men i senere tid i noen rettsaker har entrepenører blitt frikjent for ansvar grunnet manglende bevis/dokumentasjon på at skjeggkre kom inn i byggeprosessen. 

Er bygget overtatt anbefaler vi forsikring som dekker bekjempelse av skjeggkre. Utplasser monitorfeller med lokkemiddel så raskt som mulig etter overtagelse og kartlegg opp til 6 måneder. Ved å oppdage aktivitet av skjeggkre i en tidlig fase, vil det være lettere å bevise at bygget ble levert med en feil eller mangel etter Bustadoppføringsloven.

Trenger du advokathjelp? Norges fremste advokat innen skjeggkresaker er Geir Nærø i Oslo Advokatkontor.

For gratis vurdering av din sak, trykk her.

Har du behov for fagkyndig bistand? SkadedyrBransjens Takeringsforbund har takstmenn spesialisert innen sopp- og skadedyr. 

For mer informasjon, trykk her. 

Få hjelp

SkadedyrButikken AS
Tlf.: 40 60 11 11

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.