Gjør det selv produkter

Skadedyrselskaper har kunnskap, utstyr og gode produkter. Sertifiserte skadedyrbekjempere har tilgang på insektmidler som ikke er godkjent for privatmarkedet. Men det er fult mulig å gjøre bekjempelse selv. Kunnskap kan tilegnes, utstyr og produkter kan kjøpes. Fordelen som eier eller beboer er at man kan følge opp vesentlig tettere.

Bekjempelse av skjeggkre deles opp i 3 faser:

Kartlegging er viktig for å fastslå hvilke deler av bygget det er aktivitet, hvor stort problemet er og hvor lenge skjeggkreene har vært der. Kartlegging er grunnlaget for hva som igangsettes av tiltak i kombinasjon med andre faktorer. For eksempel er det en enebolig eller er det et borettslag? Bekjempelsestiltak kan være med og uten bruk av insektmidler og ofte i kombinasjon for best resultat. Etterkontroll gjennomføres for å måle om tiltak utført har medført til et ønsket resultat. Det finnes lokkemiddel som øker fangst av skjeggkre i limfeller og teip som benyttes effektivt i alle faser ved en bekjempelse.

For overnattingssteder kreves det ofte ekstra kunnskap rundt skjeggkre og bekjempelse ikke alle skadedyrselskaper innehar. Har du problemer med skjeggkre på et overnattingssted, ta kontakt med oss på e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

For utvalg av skjeggkreprodukter, trykk her.

Få hjelp

SkadedyrButikken AS
Tlf.: 40 60 11 11

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.