Forsikring

Skjeggkre kan dekkes igjennom forsikring på bygningsforsikring og/eller innboforsikring, samt i senere tid også på reiseforsikringen. I noen tilfeller kan det oppstå dobbel dekning igjennom både bygningsforsikring og innboforsikring. Grunnet høy risiko for rask spredning av skjeggkre de neste 5 årene anbefaler vi sterkt å ha forsikringer som dekker bekjempelse av skjeggkre. Spesielt boligselskaper bør sørge for at det i vedtektene legges inn krav til innboforsikring som har dekning for skadedyr. Disse forsikringene dekker også bekjempelse av veggedyr og kakerlakker, som også er et økende problem. Hvilke forsikringsselskap som dekker hva under hvilke forsikringer kan virke uoversiktlig - under vil du få mer oversikt, men gjør oppmerksom på at forsikringsselskaper kan ha endret sine vilkår. 

Hva sier skjeggkre eksperter om skjeggkre og forsikring? LES HER. 

Bygningsforsikring

Selskap  Type forsikring  Vilkår/dekningsgrad
Norsk Hussopp Forsikring  Tilleggsforsikring - privat Bekjempelse av skjeggkre*

Norsk Hussopp Forsikring  Tilleggsforsikring - boligselskap  Bekjempelse av skjeggkre*

DNB Forsikring  Best  Bekjempelse av skjeggkre**

Tryg Forsikring  Partneravtale for borettslag/ Total Bekjempelse av skjeggkre***
IF Forsikring  Partneravtale for borettslag/ Total Bekjempelse av skjeggkre***
IF Forsikring  Husforsikring privat Standard og Super Bekjempelse av skjeggkre****

* Norsk Hussopp Forsikring har en tilleggsforsikring på bygning som dekker bekjempelse av skjeggkre gjeldene for bolighus og borettslag. Norsk Hussopp Forsikring selges igjennom en rekke samarbeidspartnere. Oversikt over samarbeidspartnere, trykk her. 

** DNB Forsikring sin bygningsforsikring Best har vilkårsgaranti. Finner du bedre vilkår enn hva DNB har i sine standard vilkår hos andre forsikringsselskap så er det de vilkårene som er gjeldene. 

*** Tryg/IF sin avtale med Partner har fra 2020 dekning for bekjempelse av skjeggkre. Noen variabler på hva som dekkes i forhold til utviklingstiden. 

**** IF dekker tiltak som reduserer bestanden av skjeggkre. 

Innboforsikring

Selskap  Type forsikring  Vilkår/dekningsgrad
Norsk Hussopp Forsikring Innbo standard

Dekker en punktbehandling med åte. 

SpareBank 1 Forsikring  Topp og LO Favør

Utryddelse av skjeggkre begrenset
opp til kr. 50 000,- *

DNB Forsikring  Best  Utryddelse av skjeggkre 
begrenset opp til kr. 50 000,- 


IF Forsikring 


Super 

Dekker bekjempelse av skjeggkre**

Storebrand

 Super  Nei, dekker bare tiltak mot veggedyr***

* SpareBank 1 Forsikring sin innbo Toppforsikring/LO Favør dekker utryddelse av skjeggkre opp til kr. 50 000,- Om det er 2 personer i husstanden som har denne innboforsikringen vil det være dobbel dekning og selskapet dekker utryddelse opp til kr. 100 000,-

** IF dekker redusksjon av skjeggkre. 

*** Storebrand - i henhold til vilkår. 

Råd og tips for borettslag og sameier
Et generelt råd er å sjekke om bygningsforsikringen dekker bekjempelse av skjeggkre. I tillegg anbefaler vi på det sterkeste at alle beboerne har innboforsikring som dekker bekjempelse av skjeggkre. Ved tilffeller av skjeggkre med spredning i bygningen, vil slike forsikringer med dekning for bekjempelse av skjeggkre spare borettslag, sameier og beboere for mye arbeid, frustrasjon og penger. 

Råd og tips til utleiere 
Vi anbefaler at utleiere, spesielt eiere av bygårder om å sørge for at leietakere har innboforsikring som dekker bekjempelse av skjeggkre. Det anbefales at dette nedskrives i leiekontraktene som leietakers ansvar. Leietaker burde også sende inn dokumentasjon/forsikringsbevis til utleier. 

Få hjelp

SkadedyrButikken AS
Tlf.: 40 60 11 11

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.