Forsikring

Skjeggkre kan dekkes igjennom forsikring på bygningsforsikring og/eller innboforsikring. I noen tilfeller kan det oppstå dobbel dekning igjennom både bygningsforsikring og innboforsikring. Grunnet høy risiko for rask spredning av skjeggkre de neste 5 årene anbefaler vi sterkt å ha forsikringer som dekker bekjempelse av skjeggkre. Ofte er disse kombinert med bekjempelse av veggedyr, som også er et økende problem. Hvilke forsikringsselskap som dekker hva under hvilke forsikringer kan virke uoversiktlig - under vil du få mer oversikt. 

Hva sier skjeggkre eksperter om skjeggkre og forsikring? LES HER. 

Bygningsforsikring

Selskap  Type forsikring  Vilkår/dekningsgrad
Norsk Hussopp Forsikring  Tilleggsforsikring - privat Bekjempelse av skjeggkre*

Norsk Hussopp Forsikring  Tillegsforsikring - boligselskap  Bekjempelse av skjeggkre

DNB Forsikring  Best  Bekjempelse av skjeggkre**

Tryg Forsikring  Partneravtale for borettslag  Ikke dekning, men gir ut produkter
til kartlegging/bekjempelse****
IF Forsikring  Partneravtale for borettslag  Ikke dekning, men gir ut produkter
til kartlegging/bekjempelse**** 
IF Forsikring  Husforsikring privat Standard og Super Dekker bekjempelse av skjeggkre*****

* Norsk Hussopp Forsikring har en tilleggsforsikring på bygning som dekker bekjempelse av skjeggkre gjeldene for bolighus og borettslag. Norsk Hussopp Forsikring selges igjennom en rekke samarbeidspartnere. Oversikt over samarbeidspartnere, trykk her. 

** DNB Forsikring sin bygningsforsikring Best har vilkårsgaranti. Finner du bedre vilkår enn hva DNB har i sine standard vilkår hos andre forsikringsselskap så er det de vilkårene som er gjeldene. 

*** SpareBank 1 Forsikring dekker utryddelse av skjeggkre i sin Topp dekning for borettslag og sameier. Normal praksis er opp til kr. 50 000,- pr. enhet ved påvist aktivitet av skjeggkre.

**** Tryg/IF sin avtale med Partner har ikke dekning for bekjempelse av skjeggkre. Men forsikringsselskapene gir ut produkter som kan benyttes i kartlegging/bekjempelse pr. enhet som melder inn aktivitet. 

***** IF dekker tiltak som reduserer bestanden av skjeggkre. 

Innboforsikring

Selskap  Type forsikring  Vilkår/dekningsgrad
SpareBank 1 Forsikring  Topp og LO Favør

Utryddelse av skjeggkre begrenset
opp til kr. 50 000,- *

DNB Forsikring  Best  Vilkårsgaranti** Utryddelse av skjeggkre 
begrenset opp til kr. 50 000,- 

IF Forsikring 

Super 

Dekker ikke bekjempelse av skjeggkre. 

* SpareBank 1 Forsikring sin innbo Toppforsikring/LO Favør dekker utryddelse av skjeggkre opp til kr. 50 000,- Om det er 2 personer i husstanden som har denne innboforsikringen vil det være dobbel dekning og selskapet dekker utryddelse opp til kr. 100 000,-

** DNB Forsikring sin innboforsikring Best har vilkårsgaranti. Finner du bedre vilkår enn hva DNB har i sine standard vilkår hos andre forsikringsselskap så er det de vilkårene som er gjeldene. Men dette kan vilkårene til SpareBank 1 Forsikring Topp/LO Favør være gjeldene.

Råd og tips for borettslag og sameier
Et generelt råd er å sjekke om bygningsforsikringen dekker bekjempelse av skjeggkre. I tillegg anbefaler vi på det sterkeste at alle beboerne har innboforsikring som dekker bekjempelse av skjeggkre. Ved tilffeller av skjeggkre med spredning i bygningen, vil slike forsikringer med dekning for bekjempelse av skjeggkre spare borettslag, sameier og beboere for mye arbeid, frustrasjon og penger. 

Råd og tips til utleiere 
Vi anbefaler at utleiere, spesielt eiere av bygårder om å sørge for at leietakere har innboforsikring som dekker bekjempelse av skjeggkre. Det anbefales at dette nedskrives i leiekontraktene som leietakers ansvar. Leietaker burde også sende inn dokumentasjon/forsikringsbevis til utleier. 


Tilstandsgaranti
Tilstandsgaranti er et nytt spennende forsikringsprodukt fra Gjensidige Forsikring ved salg av bolig, En boligselgerforsikring er en vanlig måte å sikre seg mot negative overraskelser etter et salg. Dette betyr at et forsikringsselskap overtar ansvaret selger har i henhold til avhendingsloven. En slik forsikring ligger i bunn også hos Gjensidige Bolighandel. Men Tilstandsgarantien øker verdien av forsikringen.

Tilstandsgarantien skiller seg først og fremst fra en vanlig boligselgerforsikring ved at den ikke krever at en feil må være vesentlig. Hovedregelen er ellers at en feil må utgjøre mer enn 5 % av eiendommens verdi for at forsikringen skal gjelde. Men Tilstandsgarantien har kun en egenandel på 4 000 kroner, og dermed dekker den både små og store feil.

  • Garantien omfatter både selger og kjøper. De forholder seg til én felles part og risikerer ikke at en klagesak trekker ut på grunn av juridisk tautrekking mellom forskjellige forsikringsselskaper. Vi sørger for at feil som dekkes blir reparert så raskt det lar seg gjøre. Målet er å gjøre prosessen så enkel og smertefri som mulig for alle parter, sier Skaara Drabløs.

  • I tillegg vil du som selger kunne få høyere bud på boligen din. I undersøkelsen vår svarte nesten halvparten av de spurte at de sannsynligvis ville betalt mer for en bolig med fem års Tilstandsgaranti.

Mer informasjon om Tilstandsgaranti. LES HER. 

Få siste nytt rett i postkassen

E-post:
Fornavn:
Etternavn:

Postnummer:

Få hjelp

  • SkadedyrButikken AS
  • Tlf.: 40 60 11 11
  • E-post.: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Website is built by joomlaproffs.se

facebook_page_plugin