Mer om skjeggkre - historikk og utbredelse

Skjeggkre hører til børstehaler som er blandt de eldste insektene på jorda og ble første gang ble beskrevet fra Sør-Afrika i 1905, men løpet av få år ble det registrert observasjoner av denne arten i mange varme land over hele kloden, blant annet i Australia (1908), Asia og Midt-Østen. 
Trolig har skjeggkre også vært i Sør-Europa over lang tid og vi antar at det dessuten har vært forekomst i deler av Nord-Europa over mange år, men at insektet har vært feilaktig identifisert som sølvkre. I Nederland viste for eksempel en undersøkelse i 2014 at skjeggkre var vesentlig mer vanlig enn sølvkre. Dette stemmer overens med med en undersøkelse fra offentlige bygg i England, som viste at over 50% av de tilfeller man trodde det var sølvkre, faktisk var skjeggkre. I Norge startet Folkehelseinstituttet i 2016 å føre statistikk over antall bekjempelser utført av skadedyrselskaper. Dette gir oss informasjon og en indikasjon om forekomst av skjeggkre, og hvordan dette endrer seg over tid. 
Statistikk: Folkehelseinstituttet, seksjon skadedyr

Skjeggkre er nylig oppdaget i andre europeiske land som Belgia og Tyskland. I England ble den påvist så sent som desember 2014:

The grey silverfish/"paperfish" found in the UK, entomological publication UK 2016 - Pest Control News

I Sverige var de tidligere ute og skjeggkre («långsprøtad silverfisk») ble der observert for første gang i 1994, men det var først åtte år senere som arten ble korrekt identifisert: 

I Norge ble skjeggkre oppdaget i oktober 2013 i forbindelse med undersøkelser av noen merkelige sølvkreskader. Det viste seg da at det ikke var sølvkre, men en annen, lignende insektart som ikke var kjent fra Norge. Frem til mai 2014 (åtte måneder) ble det påvist skjeggkre i åtte forskjellige skadetilfeller i Oslo-området. Tre år etter oppdagelsen av det første skadetilfellet, er det nå undersøkt mange skjeggtilfeller fra Alta til Lista og fra Vestlandet til svenskegrensen i øst. Dette viser at dette insektet nå er godt etablert innendørs i bygninger i hele Norge.

 Annen faglitteratur og forskningsartikler 

Fakta om skjeggkre, les her. 

Få hjelp

SkadedyrButikken AS
Tlf.: 40 60 11 11

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.