Hvordan unngå/forebygge for skjeggkre?

Basert på rapporter fra skadedyrselskaper er det overveiende sansynlig at følgende fem faktorer er årsak til spredning:

 • Byggematerialer og elementer 

 • Produkter i pappemballasje 

 • Feriereiser og bagasje 

 • Spredning fra tilstøtende enheter/leiligheter 

 • Offentlige bygg/kontorbygg

Hvordan unngå at skjeggkre blir med deg hjem, LES HER.

Byggematerialer og elementer
Undersøkelser fra Norsk Hussopp Forsikring viser at et stort flertall av bygninger med skjeggkreproblemer er 5 år eller yngre. Disse tallene gjør at man rask kan trekke konklusjoner mot byggematerialer, men det kan også være at skjeggkre har bedre levevilkår i nye tette bygninger med lite luftlekkasjer, jevnere temperaturer, mer tilgang til næringsmidler, med mer. Det vil også være naturlig at det ved innflytting i nytt bygg blir innført en del innbo som kan være smittekilde. Da skjeggkre har en lang utviklingstid vil man i de fleste nybygg ikke oppdage skjeggkre før det har gått 2-3 år, i mange tilfeller lengre tid. I starten vil mange tro det er sølvkre, noe som ikke er helt uvanlig i nybygg. Etter en stund vil de som er rammet forstå at det er skjeggkre. 

For å unngå å overta nybygg med skjeggkre kan aktivitet kartlegges under byggeperioden. Ved å konstantere aktivitet av skjeggkre under byggeprosessen vil entreprenøren levere et bygg med feil og mangler. Når et nybygg blir overtatt så er det viktig å kartlegge om det er aktivitet de første månedene. Boligprodusentenes forening gått ut til sine medlemmer å anbefalt dem å ikke erkjenne ansvar ved reklamasjoner. Les mer om dette HER. 

Produkter i pappemballasje
Da det er aktivitet av skjeggkre på lager rundt i Norge og utenlands vil det være spredning av skjeggkre fra kjøp av produkter. Ofte er disse produktene pakket inn med pappemballasje. Skjeggkre kan livnære seg av cellulose og dermed overleve lenge i emballasje av papir. Der det ikke er næringskilder kan voksne skjeggkre overleve i opptil 9 måneder uten mat. 

Man kan redusere sjansen med å få skjeggkre inn i bygningen ved å pakke opp produkter på utsiden. Importører bør sørge for dokumentasjon fra leverandører på rutiner som omhandler skadedyr/skjeggkre. Leverandører og utsalgssteder i Norge bør ha meget gode rutiner ved mottak og håndtering av varer for at man til enhver tid skal klare å sikre seg mot en tilfeldig spredning av skjeggkre til sine kunder. Vi tror det vil bli vanlig for utsalgssteder og nettbutikker å synliggjøre slik dokumentasjon ovenfor sine kunder innen kort tid. Mer om skjeggkre i næringsbygg/lager. LES HER. 

Feriereiser og bagasje 
Det er aktivitet av skjeggkre på flere overnattingssteder i Norge og i utlandet. Mange overnattingssteder vet ikke at det er skjeggkre de har problemer med, men tror det er sølvkre. Spredning fra overnattingssteder til kunder kan medføre til konflikter og tap av omdømme. 

Man kan redusere faren for at man skal få med skjeggkre hjem, både med tiltak mens man er på ferie og når man kommer hjem. 

Tiltak mens man er på ferie:

 • Oppbevar bagasjen opp fra gulvet og hold vesker og kofferter mest mulig lukket.
 • Gå igjennom bagasjen når du pakker for hjemreise.
 • Rist klær før de pakkes, kan være skjeggkre som har søkt etter et mørkt skjulested der på dagtid. 
 • Tøyet kan med fordel pakkes i plastposer som knytes/forsegles godt. Det gjør håndteringen enklere når man kommer hjem. 
 • Vil man være på den sikre siden kan man gjøre en lokal behandling av kofferten med hårtørkeren i alle kroker og sprekker. Skjeggkre tåler ikke høye temperaturer. 

Tiltak når man kommer hjem:

 • Åpne bagasjen på utsiden på trappen eller verandaen.
 • Tøy kan legge direkte i vaskemaskin eller tørketrommelen. Skjeggkre dør etter få minutter ved temperaturer over 50 grader. 
  Og det vil trolig holde med 40 graders vask da det er kombinasjon vann, såpe og varme. 
 • Tøy som ikke kan vaskes på 40 grader kan legges i en fryser i 12 timer, alternativt i bastu over 50 grader. 
 • Kofferter og bagger kan man riste og støvsuge, og lokalt behandle med hårtørker. 

Spredning fra tilstøtende enheter/leiligheter
Borettslag, sameier, rekkehus, hoteller, cruiseskip, med fler er utsatt for spredning fra tilstøtende enheter. Er det påvist aktivitet i tilstøtende enheter nytter det ikke med tiltak kun i en enhet, det må gjøres samlede tiltak. Skjeggkre er i borettslag og sameier et felles problem og det er styret som må ta ansvaret for kartlegging og eventuelle tiltak. Mer informasjon om skjeggkre i borettslag og sameier. LES HER. 

For å unngå spredning det viktig å tette mellom enhetene. Dette kan være en stor og krevende jobb. Kartlegging og løpende monitorering i alle enheter er viktig for å kunne ha kontroll over situasjonen og raskt igansette nødvendige tiltak ved spredning. Skjeggkre overlever ikke norsk vinterklima, men skjeggkre kan opptre utendørs om sommeren og det er observert skjeggkre utenfor bygninger der det også er registrert aktivitet av skjeggkre innvendig.

Viktig informasjon for borettslag og sameier: Sørg for at alle som bor i en leilighet har innboforsikring som dekker bekjempelse av skjeggkre! Mer informasjon om hvem som tilbyr slik dekning på innboforsikringen, les her.  

Offentlige bygg/kontorbygg
Offentlige bygg som svømmehall, gymsaler, museum, skoler og barnehager er desverre utsatt for aktivitet av skjeggkre. Årsaken er at det hvert år er mange mennesker som benytter fasilitetene og skjeggkre kan spre seg med bagasje, bag, sekker, vesker, med mer. 

Kontorbygg er noe mindre utsatt, men vi registrerer aktivitet av skjeggkre også her - spesielt i nybygg.

For mer informasjon om skjeggkre i nybygg, les her.

Det er i kontorbygg lett spredning mellom kontorer og smittefare ved at ansatte kan ta med seg skjeggkre tilbake til sin egen bolig. Det kan være at skjeggkre sprer seg i vesker, ryggsekker, pc veske, med mer. Skjeggkre er faktisk registrert i et brilleetui. Kontorbygg med aktivitet av skjeggkre kan være i fare for å miste sine leietakere. De som eier/forvalter kontorbygg og offentlige bygg ha løpende monitorering av skjeggkre, samt ved aktivitet igangsettes bekjempelse med nøye etterkontroll. Se mer om krav til skadedyrkontroll i Forskrift om skadedyrbekjempelse § 2-1 til 2-5. 

De som eier/forvalter kontorbygg og offentlige bygg og må ha løpende monitorering av skjeggkre og ved aktivitet igangsettes bekjempelse med nøye etterkontroll. 

Overnattingssteder
Hoteller er utsatt for spredning fra mye reisende og spredning fra rom til rom. Skjeggkre kan spre seg enkelt med bagasje. Angrep av insekter som veggedyr og skjeggkre vil kunne påføre hoteller tap av renommè, misfornøyde kunder og mulig erstatningsansvar. 

De som eier/forvalter overnattingssteder og må ha løpende monitorering av skjeggkre og ved aktivitet igangsettes bekjempelse med nøye etterkontroll. Informasjon og kunnskap er en viktig del slik at det blir tidlig deteksjon av skjeggkre. Dette for å forebygge/hindre spredning mellom rom. Det rapporteres om mye aktivitet ved og rundt ventilasjonskanaler. Årsaken til dette er noe usikkert, men næring som legger seg i kanalene kan være en faktor. Spesielt hotell med kjøkken har et stort problem med damp og matos fra fett og oljer som legger seg i ventilasjonsanlegget. 

Utleiere
Bygninger med flere leiligheter er det større risiko for skjeggkre og spredning fra enhet til enhet. Ved aktivitet av skjeggkre vil det bli vanskeligere å leie ut, man vil få klager og mulig reduskjon av husleie. Opphevelse av leiekontrakt er begrunnet ved at enheten leies ut med feil og mangler. Man kan også bli krevd for frysebehndling av innbo når leietaker flytter ut. 

Anbefaler en form for monitorering slik at man raskt oppdager skjeggkre og får igangsatt nødvendige tiltak for å hindre spredning. Sørg for at alle som bor i en leilighet har innboforsikring som dekker bekjempelse av skjeggkre! Mer informasjon om hvem som tilbyr slik dekning på innboforsikringen, les her.  

Få hjelp

SkadedyrButikken AS
Tlf.: 40 60 11 11

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.