Kartlegging

Det første man må gjøre når man mistenker at det kan være skjeggkre i et bygg er å få en sikker identifisering. Det er stor forskjell på tiltak for  å bekjempe sølvkre i forhold til skjeggkre. Kartlegging gjennomføres lettest ved å fange et eller flere insekter, disse kan artsbestemmes ved å sende inn et bilde til oss, eller å sende inn selve insektet.

Mer informasjon om identifisering. TRYKK HER.

Om man får bekreftet at det er skjeggkre i bygget må man gå videre med å kartlegge omfanget av problemet; hvor opptrer det skjeggkre, i hvilke rom, hvor mange, alder fordeling på insektene, spredning, med mer. Dette gjøres ved å sette ut skjeggkre limfeller eller limteip strategiske steder i bygget, telle opp og analysere disse. Bransjestandard ser nå ut til å bli minimum 1 felle i hvert rom og 1 felle pr. 4 kvm. Dette er en kartleggingsprosess som skal gå over 25-30 dager. Før kartlegging starter er det viktig med en grundig rengjøring for å fjerne alternative næringskilder. Dette inkluderer skuffer og skap hvor det oppbevares mat, og alt av mat bør lagres i lukkede plastbeholdere med lokk. Under kartleggingsprosessen må temperaturer i boligen være som "normalt" og vinduer kan gjerne dekkes til på dagtid i sommerhalvåret - da skjeggkre trives best i mørket. Bruk av lokkemiddel i fellene eller limteip øker fangsten betraktelig, men skal ikke benyttes under kartlegging om man ønsker å putte tallene inn i en felleindeks - som forteller litt om omfanget.  

Ut fra kartlagt omfang og andre forhold i bygget kan man utføre tilrettelagte tiltak for bygget. Spesielt viktig er det i borettslag og sameier der det er stor spredningsfare. Det er vesentlig at det utarbeides en oversikt og at fangsten registreres. Dette er tall som skal benyttes senere ved etterkontroll, for å se om tiltak har gitt et ønsket resultat.

Under en kartleggingsprosess skal det aldri benyttes sprøytemidler. Da blir grunnlaget feil når man senere skal se om tiltak som utføres har gitt resultater ved etterkontroll. 

Ved salg av bolig anbefales en gjennomføring av kartlegging for å se om det er aktivitet av skjeggkre i boligen. Oppdages skjeggkre i etterkant av salget og det påvises aktivitet før overtagelse, vil det være en vesentlig feil og mangel. LES HER.

For informasjon om produkter til kartlegging. TRYKK HER. 

For råd og veiledning rundt kartlegging av skjeggkre, ta kontat med oss på tlf.: 40 60 11 11 fra kl. 09:00 til 15:00 
eller send e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Få hjelp

SkadedyrButikken AS
Tlf.: 40 60 11 11

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.