Hva er skjeggkre?

Hva er skjeggkre?

Skjeggkre.info er en informasjonsside i regi av SkadedyrButikken som blir løpende oppdatert. Skjeggkre er et relativt nytt problem i norske bygninger og innrapportering fra skadedyrselskaper viser at problemet er sterkt økende. Nasjonalt Folkehelseinstitutt har derfor påstartet et skjeggkreprosjekt med formål om å forbedre tjenesteytelsen ovenfor de som rammes av skjeggkre. Prosjektet finansieres av Norsk Hussopp Forsikring.

Få hjelp

SkadedyrButikken AS
Tlf.: 40 60 11 11

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.